4) Plantenziekten en plagen

20210927

In deze tip:

 • A)# Uien.
 • B)# Prei.
 • C)# Aardappel.
 • D)# Bloemkool.
 • E)# Tomaten.
 • F)# Witlof.
 • G)# Wortelen

.

In deze tip vind je een beschrijving van plantenziekten en plagen die ik in mijn tuin zag.  Foto’s zijn bijgevoegd.  En wat er aan te doen (gevonden op internet of zelf geprobeerd).

.

A)# Uien

In juni kan het gebeuren dat een aantal uienplanten “ziek” zijn.  Zie foto’s hieronder.

A1) Uienvlieg

Uienbladeren zijn verkleurd naar geel-bruin en de bladeren gaan liggen.

In de uienbol zijn maden van de uienvlieg zichtbaar.  De uienplant gaat dood.

.

A2) Uienmineervlieg

Bladeren van uienplanten gaan krullen. De bladeren blijven groen.

In de bol zijn vreetgroeven en maden en/of bruine “poppen” zichtbaar.

De uienplanten groeien verder maar leveren uien op met een afwijkende vorm.

.

A3) Hulp tegen uienvlieg en/of uienmineervlieg

 • Koop meer plantuien “dan nodig ” (voor reserve)
 • Plant niet te veel uitjes in maart/april. In maart en april worden uienplanten vaak aangetast door mineervliegen en/of uienvliegen.
  • In maart en april komen mineervliegen te voorschijn en leggen eitjes op ui en prei. Zie info op deze Engels-talige sites;    hier    en    daar
  • Maar….. als je in maart of april een laagje hooi tussen en rondom de kleine uienplantjes op de tuingrond legt, dan is er minder aantasting van uienvlieg en mineervlieg. En door hooi droogt de tuingrond niet snel uit. Zie ook bij A5).
 • Plant de meeste pootuitjes vanaf half of eind april. In de maanden daarna zijn er geen uien(mineer)vliegen. Hooi rondom de uienplantjes leggen is altijd goed; de grond droogt niet snel uit en de planten groeien daardoor beter.
 • Oogst de uien in juli, augustus, of begin september. Niet later. De bladeren zijn dan geel en/of vallen om. De uien worden daarna niet meer dikker.

.

A4) Helpt het?

Op deze foto zie je een rijtje plantuitjes die in begin april zijn gepoot. Veel uienplanten zijn aangetast door mineervlieg en/of  uienvlieg.

En hier zie je 2 rijen plantuitjes die op 15 mei zijn gepoot. Alle uienplanten zien er gezond uit. Eind augustus zijn deze uien ongeveer net zo groot als uien die in april waren gepoot.

Dus: in mei uitjes planten geeft in augustus een goede oogst en weinig aantasting.

.

A5) Een laag hooi rondom uienplantjes: 

Als je vroeg pootuitjes plant, bijvoorbeeld in maart of in april, dan kun je het beste een laagje hooi of afgemaaid gras rondom en tussen de kleine uienplantjes leggen. De grond droogt niet snel uit, de uien groeien beter en er is minder aantasting door uien(mineer)vlieg.

Je kunt altijd hooi tussen en rondom geplante pootuitjes leggen. Dat is altijd goed (beter).

.

A6) Proef: plantdatum en hooi rondom.

A6a) Proef

Om uit te zoeken wanneer de uienvliegen of uien-mineervliegen hun eitjes op de uienplanten leggen is de volgende proef gedaan:

 • Op 20 maart is één plantuitje in een voortje geplant. Daarna is elke volgende dag 1 nieuw plantuitje in het voortje geplant.
 • Op 1 mei is het 43e uitje in die rij geplant. De rij was toen vol.
 • Vanaf begin april is een dun laagje droog hooi rondom en tussen de opgekomen uienplantjes gelegd. (Mijn ervaring; minder aantasting door vliegen als er gedroogd gazongras (kort hooi) op de grond rond ligt. Hooi is te koop in een dierenwinkel en niet erg duur).

.

 • Een jaar later is de proef herhaald met 3 rijen pootuitjes. In 2 rijen is hooi rondom en tussen de uienplanten gelegd, in de andere rij was dit afgemaaid gras of stro.

.

A6b) Uitkomst en geleerd

 • Er is bij alle uien geen (of maar weinig) aantasting door de mineervlieg of de uienvlieg.
 • Enkele uienplanten hebben licht krullend blad, de uien ervan zien er wel normaal uit.
 • De uienoogst; 38 uien van 43 plantuitjes en 115 uien van 129 plantuitjes. Veel grote uien en weinig kleine uien.
 • Door het hooi (of stro) droogt de grond niet snel uit en groeien de uien beter (sneller).
 • Hooi rondom helpt goed tegen de vliegen, zelfs tijdens de “gevaarlijke tijd” (maart en april).
 • Hooi om uien geeft meer en grotere uien op dan stro of afgemaaid gras om uien.
 • De uien die geplant zijn ná 25 april (de laatste 6 uien per rij) hadden helemaal geen aantasting van de vliegen, geen krulbladeren, geen beestjes.

Meer info hierover in hoofdstuk E)# van tip 5) Plant-uitjes planten in een voortje.

.

.

B)# Prei

B1) Gekrulde bladeren

In juni hebben enkele preiplanten sterk gekrulde en afwijkende bladeren. Lijkt op aantasting van de mineervlieg. Dezelfde afwijking in de bladeren als bij de uien.

Er zijn geen maden of poppen te vinden. Wel is te zien dat een beestje een groef in het blad heeft gevreten. Dat is aangegeven tussen de 2 pijltjes.

.

Hulp tegen gekrulde bladeren:

 • Zaai meer prei zodat je meer preiplanten verkrijgt.
 • Kweek kleine preiplantjes in je tuingrond onder een golfplaattunnel met fijnmazig doek aan beide uiteinden van de tunnel; de mineervliegen komen niet bij de plantjes maar de tunnel is toch luchtig. Proef 2019; preien onder zo’n tunnel hadden geen aantasting van de preimineervlieg. Ze zien er goed uit. Zie ook verder bij B3).

.

B2) Paarse vlekken op de bladeren

In de herfst de preiplanten kunnen er zo uit zien.

Internet (ergens gevonden bij Plantaardig.com): De prei heeft last van “fluweelvlekkenziekte”. Op de (buitenste) bladeren zijn paarsbruine vlekken met een lichte rand er om heen.  De uiteinden van de bladeren zijn “dood”.  Na het weghalen van deze bladeren zijn de preiplanten okee. Je hebt alleen maar minder opbrengst.

Zie ook      deze site   .

Deze ziekte treedt vaak op na koud nat weer.  De oorzaak kan ook zijn dat de preiplanten te diep in de grond staan, of dat ze te zwaar bemest zijn.

In 2012 was het de eerste keer dat ik deze ziekte in mijn prei had (in ruim 25 jaar).

.

Hulp tegen paarse vlekken:

 • Volgens info op het internet: De prei minder diep planten, minder mesten en pas aanaarden als de planten groot zijn.
 • Mijn ervaring: Als je preiplanten in ronde gaten van 6 cm doorsnede plant (en daarna de gaten lange tijd open laat) heb je weinig last van deze plantenziekte.

.

B3) Bruine poppen (mineervlieg)

Bruine poppen in preiplanten komen vaak voor in het najaar. Bijna elke tuinder kent die bruine “dingen” die op en onder de preibladeren te zien zijn. De buitenste witte preibladeren hebben scheuren met lichtbruine randen. In dit hoofdstuk een uitgebreid verhaal over deze aantasting (en wat helpt).

Kenmerkend voor deze aantasting (zie de foto’s hierboven):

 • In het witte deel van de prei zijn “scheuren met bruine randen” zichtbaar.
 • Je ziet vreetsporen op de groene bladeren en witte gedeelten.
 • In de bladeren hebben bruine poppen van de preimineervlieg zich verstopt.
 • Deze poppen zijn bruin en ca 4 mm lang.  Rechts ligt een made met een lichtbruine kleur.

 • Soms vind je een of enkele witte maden van de mineervlieg. Zo’n made is nog aan het prei eten en nog niet toe aan de verandering in een bruine pop. Op de onderste foto staat ook een cocktailprikker om te tonen hoe groot de made is.

Deze poppen en maden zijn de kinderen van de prei-mineervlieg. Je kunt nog meer info over de mineervlieg op het internet vinden. Hieronder staan 2 links:

preimineervlieg (1)       en     preimineervlieg (2)

.

Prei-mineervliegen leggen in het voorjaar (tussen begin maart en begin mei) eitjes op de bladeren van preiplanten. Eitjes  –> witte maden –> bruine poppen. De poppen “rusten” tot eind augustus, september, oktober. Tijdens deze rust zijn de poppen in de preiplant (of ergens anders, bv in de grond op in preiafval of in de composthoop).

In het najaar (tussen eind augustus en eind oktober) komen er mineervliegen uit die poppen. Deze nieuwe mineervliegen leggen dan hun eitjes op de bladeren van preiplanten. De poppen die hieruit komen overwinteren in de preiplant (of in de grond, afval of composthoop). In maart, april komen uit deze poppen nieuwe mineervliegen die eitjes gaan leggen op de preien.

Je hebt dus 2 keer per jaar mineervliegen die eitjes op preiplanten leggen; in het voorjaar en in de late zomer, begin van de herfst.

.

Hulp tegen de prei-mineervlieg (nieuw 2021):

Om minder last van mineervliegaantasting te hebben kun je het volgende doen:

 1. Kweek grote plantpreien (binnenshuis en/of in een tunnelkas). Na het uitplanten groeien die uit tot dikke preien. Als je bij een dikke prei de (buiten)bladeren met mineerpoppen hebt weggehaald, dan houd je nog “veel” prei over.
 2. Doe fijnmazig mineergaas over de (winter)prei. De mineervlieg kan dan niet bij de prei komen om eitjes te leggen. Dus ook geen mineermaden of mineerpoppen in de prei.

   .

 1. Kweek grote plantpreien.

Om grote plantpreien te kweken kun je de werkwijze volgen die is beschreven in                            tip 18) Vroege prei kweken   . Hieronder een korte beschrijving:

 • Laat preizaden op een warme plek op vochtig wc-papier ontkiemen.
 • Laat de ontkiemde zaden op een warme, lichte plek uitgroeien tot mini preitjes.
 • Plant de mini preitjes uit (werkwijze 1):
  • Plant mini preitjes in schuifkuipjes met compost (of potgrond).
  • Laat de mini-preitjes in schuifkuipjes op een warme lichte plek groter groeien.
  • Schuif of schep het blok compost met kleine preien uit het schuifkuipje en zet het blok in (op) de tuingrond.
  • Zet een “gewone” golfplaattunnel met vlakke plexiglas eindplaten over de kleine preien.
  • Laat de preien groot groeien tot het grote plantpreien (preiplanten) zijn.
  • Haal de tunnelkas weg.
  • Zet de plantpreien in de tuingrond.

of

 • Plant de minipreitjes uit (werkwijze 2):
  • Plant minipreitjes in een ondiep voortje in de tuingrond.
  • Zet een mini golfplaattunnel met kleine plexiglas eindplaatjes over de minipreitjes.
  • Zet een “gewone” golfplaattunnel met vlakke plexiglas eindplaten over de mini golfplaattunnel.
  • (er passen 2 of 3 rijtjes minipreitjes naast elkaar onder een gewone golfplaattunnel)
  • Laat de minipreitjes groot worden.
  • Haal de mini golfplaattunnel(s) weg als de minipreitjes tegen de mini tunnel(s) groeien.
  • Laat de kleine preitjes groter worden.
  • Haal de “gewone” tunnelkas weg.
  • Laat de preiplanten groter groeien totdat het grote plantpreien zijn.
  • Zet de plantpreien in de tuingrond.

.

.

 2. Fijnmazig mineergaas over

Je kunt over de (winter)preien fijnmazig gaas spannen, mineervliegengaas. Dan kunnen de mineervliegen niet bij de preien komen. Hieronder foto’s van mijn ontwerp “mineerhok”.

prei verplantbuis 11

 • Plant (winter)prei in de tuingrond in een vierkantige of rechthoekige groep.
 • Dat is handig als je een vierkant of rechthoekig geraamte met mineergaas erover wil zetten.

20210927

 • Zet een “mineerhok” over de preien.
 • Deze foto toont mijn mineerhok over mijn winterpreiplanten.

mineergaas 4

 • Mijn mineerhok bestaat uit een houten geraamte van 2 x 2 meter.

mineergaas 16

 • Gemaakt van 7 houten latten, ruw, doorsnede 22 x 48 mm (prijs ca € 19,00 voor 8 latten).

mineergaas 15

 • En 4 “vierkante” latjes, 32 x 32 mm dikte, elk latje is ongeveer 12 cm lang.
 • Houtschroeven, 45 mm lang, 4 mm doorsnede.
 • Een nylon koord (4 mm dik) van hoek naar hoek zorgt voor stevigheid (en zorgt dat mineergaas niet ver inzakt).

mineergaas 3

 • Het geraamte bestaat uit 4 houten onderdelen die gemakkelijk naar de volkstuin gebracht kunnen worden (per fiets). Van links naar rechts op bovenstaande foto:
  • Eén lange lat met 2 korte schuine latten vastgeschroefd.
  • Nog een lange lat met 2 korte schuine latten vastgeschroefd.
  • Eén lange lat met 2 korte schuine latten, 2 poten en 2 vierkante latjes vastgeschroefd.
  • Nog een lange lat met 2 korte schuine latten, 2 poten en 2 vierkante latjes vastgeschroefd.
 • In de tuin wordt het geraamte weer opgebouwd.

.

Hieronder korte info over de opbouw:

mineergaas 4

mineergaas 5

 • Zo ziet een hoek met latten er uit na het in elkaar zetten. Op deze foto één lichtgekleurde korte lat (links) en één donkergekleurde korte lat (rechts).
 • Elke poot is ongeveer 70 cm lang.

mineergaas 6

 • Zo is 1 (lichtgekleurde) korte schuine lat en 1 vierkant latje aan 1 poot is vastgeschroefd.
 • Op de linker foto zie je de binnenkant van de poot, rechts de buitenkant van dezelfde poot.

mineergaas 8

mineergaas 7

En zo is een lange lat met 2 korte schuine latten aan 1 poot vastgeschroefd:

 • Bovenste foto hierboven: Zo is bovenaan één lange lat aan één andere lange lat geschroefd; een houtschroef door één lat heen en dan tussen de poot en de andere lange lat. Bovenaan is een schroefoog schuin in de poot gedraaid voor het nylon koord.
 • Onderste foto hierboven: Zo zit de donkergekleurde korte schuine lat onderaan vast; met een houtschroef in het vierkant latje aan de poot.

.

mineergaas 9

Zie bovenstaande foto over het gespannen nylonkoord:

Het nylonkoord wordt linksvoor vastgemaakt aan het schroefoog, loopt dan naar rechtsachter, naar linksachter en dan naar rechtsvoor. Rechtsvoor wordt het koord vastgeknoopt aan het schroefoog.

mineergaas 10

In de hoeken “linksachter” en “rechtsachter” wordt het nylon koord enkele keren gedraaid. Daarna glijdt het koord niet (zo gemakkelijk) door het oog. Het geraamte blijft dan beter in vorm.

mineergaas 13

Het mineergaas dat ik gebruik heeft zulke vierkante gaatjes (zie rode cirkel op bovenstaande foto). De afstand tussen de 2 gele lijntjes is 1 millimeter. De afstand tussen het linker gele lijntje en het blauwe lijntje is de grootte van het vierkante gat in het gaas. Deze foto toont dat de vierkante gaatjes ongeveer 0,8 mm breed zijn.

Ons volkstuinbestuur heeft 1 rol mineergaas gekocht, 4 meter breed, 100 meter lang, met gaatjes van 0,8 mm. Kostprijs 600 euro. De prijs voor ons (volkstuinders) is €6,00 per strekkende meter. Mijn stuk mineergaas van 4 x 4 meter kost €24,00.

.

In de tuin:

In de tuin wordt het geraamte weer in elkaar gezet. Daarna wordt het mineergaas (3,80 x 3,80 m) op/over het geraamte gelegd

20210927

mineergaas 2

 • In de tuin wordt het mineergaas over het geraamte gespannen.
 • In elke hoek is het gaas met een witte zeilklem achter een houtschroef vastgemaakt. Elke zeilklem is aan de binnenkant in het mineergaas geklemd.
 • In elke hoek is de “uitstekende driehoekpunt van het gaas” opgerold. Twee zwarte klemmen houden het gaas opgerold.
 • Onderaan liggen (nu) enkele stenen op het gaas om het gaas bij de grond af te sluiten. Ik heb later ook tuingrond op het gaas onderaan gestrooid voor een nog betere afdichting.
 • Ik ga onderaan elektrabuis en klemmen aanbrengen, waardoor de stenen en de grond niet meer nodig zijn (in ontwikkeling).

.

Gebruik:

mineergaas 1

 • Je kunt de planten onder het gaas gewoon gieten met een gieter met broes. De waterstraal gaat door het gaas naar de tuingrond. Dit gieten gaat super.

.

(foto’s komen nog)

 • Om het mineerhok open te maken (bij wieden, oogsten) til je het hok aan 1 rand op.
 • Zet een lange houten lat onder de geopende rand (tegen dichtvallen).

(foto’s komen nog)

 • Je kunt het geraamte (zonder gaas) optillen en verplaatsen door een lange lat onder twee bovenlatten te “doen” en de lat (met geraamte) op te tillen.

.

Andere bescherming tegen mineervliegen:

mineergaas 14

Een collega volkstuinder heeft lichtgewicht vliesdoek op de preien gelegd. Op de rand van het vliesdoek liggen stenen tegen wegwaaien en om de ruimte onder het vliesdoek mineerdicht te maken. Deze volkstuinder laat het vliesdoek tot maart over de preien. Het vliesdoek beschermt ook tegen vrieskou en houdt sneeuw weg van de preiplanten.

.

.

Preibladeren kort knippen en hooi op de bladeren

In 2021 heb ik mijn eerste “mineerhok” gemaakt.

Vóór 2021 heb ik gevonden dat preibladeren kort knippen en hooi opleggen een beetje helpt tegen de aantasting van de mineervlieg. Hieronder is info en foto’s.

Knip rond 1 september de bladeren van de preiplanten kort. Knip daarna wekelijks tot 1 november de gegroeide preibladeren weer korter tot ongeveer dezelfde lengte. Zie onderstaande foto’s en beschrijving.

 • Preiplanten op 1 september:
  • Preiplanten met niet geknipte (lange) bladeren.
  • Preiplanten met kort geknipte bladeren.
  • En preiplanten met kort geknipte bladeren en met hooi bovenop.

 • Dezelfde preien, 2 maanden later (op 1 november).
 • Nu kun je het hooi weghalen. Bij koud, vochtig weer kan prei gaan rotten door het hooi dat op de planten ligt.

.

Oogst (half november)

Drie groepen geoogste preien. Onder elke groep staat tekst:  Niks,     Kort   of  Kort en hooi.

 • Links op de foto zijn preien die “gewoon” zijn gegroeid; niet kortgeknipt en geen hooi op (groep “Niks”).
 • In het midden zijn preien waarbij elke week de bladeren zijn kortgeknipt (groep “Kort”).
 • Rechts zijn er preien waarbij elke week de bladeren zijn kortgeknipt en waarbij hooi op de kortgeknipte bladeren was (groep “Kort en hooi”).

Alle geoogste preien worden in een bak koud water gereinigd (gespoeld) om het aanhangende tuinzand af te spoelen. Van de meeste preien worden de buitenste (halve, beschadigde) bladeren eraf gehaald.

groep “N i k s”

 • In elke prei van de “Niks” groep waren 1 of meer maden of poppen van de mineervlieg.

.

groep “K o r t”

 • In elke prei van de “Kort” groep waren ook 1 of meer maden of poppen.

.

groep  “K o r t   e n   h o o i”

 • In deze 6 preien waren geen maden en geen poppen.

.

Ervaring en geleerd:

 • De “knip en hooi op” werkwijze is nogal bewerkelijk.
 • Deze werkwijze kan helpen tegen de aantasting door de mineervlieg.
 • Mijn ervaring over enkele jaren: deze werkwijze gaat niet goed bij dunne preien en/of tijdens een natte, regenachtige herfst.

Een houten geraamte met fijnmazig gaas over de preien zal veel beter helpen tegen de mineervlieg, verwacht ik.

.

Opmerking: Als je de prei “niet behandelt”, dan kan er tijdens een “warme” herfst (in november) in elke geoogste prei veel maden en poppen zitten. Hieronder de foto’s;

Dit zijn de bladeren van 1 dikke herfstprei, geoogst in november. De witte vraatstrepen van de mineermade zijn in het groene blad niet goed zichtbaar, vind ik.

In die dikke herfstprei zaten deze 18 maden en 5 poppen.

In    tip 15)   staat beschreven hoe je zulke preien verwerkt bij het bereiden van een maaltijd. Zie daar hoofdstuk I4b) Van de prei de buitenste bladeren weghalen.

.

Na de winter

Je kunt preiplanten “niks” tijdens de winter in de tuingrond laten staan.

Preien (“niks”) geoogst op 16 maart. Deze preien stonden in de wintermaanden in de tuingrond onder een tunnel. Op 16 maart zijn ze uit de grond gehaald. Er zaten geen poppen in deze preien. Raar maar waar.

.

.

C)# Aardappel

In mijn tuin heb ik 4 rassen aardappelen gepoot.  Op enkele aardappelen van “Frieslander” zijn bruine vlekken (lijken op wratten)  zichtbaar.

De aardappelplant ziet er normaal uit.  Na schillen zie ik geen afwijkingen bij de aardappels. Heidi en Kees hebben ieder een opmerking onder dit bericht geplaatst. Volgens Kees en Heidi komen er bruine vlekjes op de aardappelen als je (te veel) tuinkalk door de grond hebt gemengd. Aardappelen groeien het beste op zure grond.

.

Hulp:

Geen tuinkalk door de grond mengen.

.

.

D)# Bloemkool

Enkele bloemkoolplanten in mijn tuin hebben last van draaihartigheid.  Eerst zie je dat de binnenste bladeren gedraaid zijn.  Daarna worden de bladstelen aangetast en je ziet vliegen op het hart.  Dit wordt veroorzaakt door de koolgalmug. De larven van dit dier veroorzaakt de ellende. Info op het internet is    hier    te vinden. De koolgalmug zet zijn eitjes af op planten die op luwe, windstille plaatsen staan.

.

Hulp

Zet de bloemkoolplanten op een winderige plaats.

20210927

Of zet een houten frame met fijnmazig gaas over de koolplanten (op bovenstaande foto is het gaas over winterpreien.

.

.

E)# Tomaten

E1) Rotte vlek aan de onderzijde van tomaat

Er kunnen rijpe of onrijpe tomaten aan een plant hangen waarbij aan de onderkant een bruine of grijze (ronde) vlek is. Deze plantafwijking heet neusrot hier   gevonden op Diana’s site) en wordt veroorzaakt door watergebrek. De plant is niet ziek, dus die kan gewoon blijven staan. De tomaat (vrucht) kun je maar beter op een composthoop gooien; het bruin zit tot enkele centimeters diep in de tomaat. Of je gaat wegsnijden tot je goed tomatenmateriaal over hebt.

Mijn tomatenplanten hadden deze plantenziekte voor het eerst tijdens de droge zomer van 2018. Daarvoor nog nooit gezien.

Hulp

Als je de tomatenplant elke (droge) dag een beetje water geeft heb je minder kans op neusrot. Je kunt elke dag 1 bekertje water geven (zie ook hieronder).

.

E2) Gebarsten tomaten

 Wanneer er veel water op tomatenplanten regent en/of er wanneer je teveel water aan de planten geeft, dan kun je zulke gebarsten tomaten krijgen.

De tomaten aan de planten kunnen al gebarsten zijn voordat ze rijp zijn.

Hulp

Als je de tomatenplant elke droge dag een beetje water geeft heb je minder kans op gebarsten tomaten. Een beetje water geven gaat goed met een emmertje en een bekertje. Je kunt beter elke dag 1 bekertje water geven dan om de zoveel dagen een grotere hoeveelheid.

.

E3) Donkere vlekken op tomaten, bladeren, stengels

Het kan gebeuren dat er bruine vlekken op de tomaten verschijnen. Soms hebben de bladeren en/of de stengels ook donkerbruine vlekken. Die plantenziekte heet Phytophtora.

De oorzaak is meestal dat er veel koud regenwater op de tomaten is gevallen tijdens de zomer en het begin van de herfst.

.

Hulp

Heb je tomatenplanten in de open lucht in een achtertuin, pluk dan alle tomaten voor het eind van september.

Of zet de tomatenplanten in een achtertuin onder een afdak. Tegen natregenen van bovenaf op de planten.

Zet tomatenplanten in een (volks)tuincomplex onder een breed afdak met open zijkanten en folie tegen dauwdruppels. Doe de zijkanten gedeeltelijk dicht tijdens slagregen.

Zie ook  tip   7) Afdak voor paprika’s of tomaten   en tip    8) Tomaten kweken   .

.

Hieronder enkele foto’s:

Tomaten onder een afdak, in mijn achtertuin op 1 september. Er hangen veel goede tomaten aan de planten; 11 planten en meer dan 100 tomaten. Onder het afdak zijn ongeveer 10 tomaten met bruine vlekjes. En ook hebben enkele tomatenplanten onder het afdak bruine vlekjes op de bladeren.

Maar als er geen afdak boven de planten is, dan zullen veel tomaten bruine vlekken krijgen of gaan rotten tijdens een “regenzomer en een koud regenachtig najaar”.

.

Tomaten in mijn volkstuin. Onder het dak is plastic folie om dauwdruppels op te vangen, zodat die niet op de tomatenplanten vallen.

Bij droog weer is de zijkantfolie omlaag gevouwen.

Bij hevige regenval is er zijkantfolie rondom het afdak.

Met zijkantfolie rondom is het afdak toch nog luchtig dankzij de openingen boven en onder het zijkantfolie.

.

.

 • F)# Witlof.

Deze gegroeide witlofkroppen zien er “niet fris” uit. De kroppen hebben bruine plakkerige korte buitenste blaadjes. Op de witlof zijn stipjes.

Die stipjes zijn bladluizen. Ze zijn gewoon met een afwasborstel onder stromend water weg te halen. Maar toch.

.

Oorzaak:

Deze witlof is gegroeid op wortels waarbij geen buitenste bladeren zijn weggebroken of afgesneden. Misschien was de compost ook te vochtig tijdens de volgende witlofgroei.

Op de linker foto zie je hoe de witlofwortels er uit zagen vóór de witlofgroei. Op de rechter foto zie je de bruine buitenste blaadjes na het afbreken van de gegroeide “onfrisse” kroppen.

.

Hulp:

Vóór het groeien van nieuwe kroppen altijd de buitenste blaadjes wegbreken of afsnijden. Zie ook hoofdstuk  N2) in tip     24) Witlof kweken   .

.

.

G)# Wortelen

In winterwortelen kunnen diepe scheuren en barsten zijn.

.

Oorzaak:

Dit komt doordat de grond waar de wortel in groeide een tijd te droog en een tijd te vochtig is geweest. Dit is te lezen in Engelstalige sites zoals   deze   en    deze    .

.

Hulp:

 • Regelmatig water geven aan de grond rondom de wortelen.
 • Hooi of stro rondom de wortelplanten op de tuingrond leggen; zo droogt de grond minder snel uit.

.

Bereiden:

Je hoeft winterwortels met barsten niet weg (of op de composthoop) te gooien.

Gebruik een schilmesje om de winterwortel met barsten in bruikbare stukken te snijden. Hierna kun je de stukken winterwortel verder bewerken.

Dit bericht werd geplaatst in bloemkool, prei, tomaat, uien, witlof, ziekten. Bookmark de permalink .

10 reacties op 4) Plantenziekten en plagen

 1. Pingback: Een verrassende website : de moestuintips van Sjef » GroentenInfo

 2. Heidi zegt:

  Dag Sjef,

  Die aardappelen met “wratten”, dat kan gewoon liggen aan de zuurtegraad van je grond. Aardappelen verkiezen zure grond, de meeste andere groenten doen dat niet, dus wordt er al eens bijgekalkt om de pH aan te passen. De aardappelen krijgen dan zo’n vlekjes. niks ergs hoor, laat ze smaken!

  • sjeftuintips zegt:

   Hoi Heidi,
   Bedankt voor je schrijven. We hebben de vlekjes van de aardappelen gesneden. Na het koken en het bakken smaakten de aardappels heerlijk.
   Groetjes, Sjef

   • kees zegt:

    De ruwe vlekjes op de aardappels worden gewoonlijk veroorzaakt door een overmatige gift van kalk of als deze onregelmatig is verdeeld.
    Er is geen sprake van ziekte of kwaliteitsverlies.
    Groeten,
    Kees

 3. sjeftuintips zegt:

  Hallo Kees,
  Bedankt voor de uitleg.
  groetjes, Sjef

 4. Pingback: 15) Bewaartips voor de oogst | sjeftuintips

 5. Jan zegt:

  Dag sjef,
  Mijn tomaten staan in een serre, maar nu worden er dagelijks de tomaten aangevreten. Ik kan geen oorzaak vinden.
  Weet iemand wat het kan zijn?
  groeten, Jan

 6. Pingback: Prei planten – MOESTUIN HIPPIE

 7. Pingback: Maart moestuinupdate – MOESTUIN HIPPIE

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.